مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Hamburg-Bachelor

 

 • All programmes are in Germany
 

 

University of Hamburg-Master

 

Law

 • European and European Legal Studies
 • Human Rights and Democratisation
 • Law and Economics (EMLE)
 • Law and Economics of the Arab Region
 • Master of European and International Law (MEIL)

 

Business, Economics and Social Sciences

 • Economics
 • Human Rights and Democratisation
 • International Business and Sustainability (MIBAS)
 • Journalism, Media and Globalisation
 • Politics, Economics, Philosophy

 

Medicine

 • Molecular Biology

Humanities

 • Ethiopian Studies (Äthiopistik)
 • Human Rights and Democratisation
 • International M.A.-Program in Buddhist Studies
 • International M.A.-Program in South Asian Studies (IMSAS)
 • International M.A.-Program in Tibetan Studies
 • International MA Program Languages and Cultures of Southeast Asia
 • Politics, Economics, Philosophy

 

Mathematics, Informatics and Natural Sciences

 • Industrial Mathematics
 • Integrated Climate System Sciences
 • Intelligent Adaptive Systems
 • Mathematical Physics
 • Mathematics
 • MathMods - Mathematical Modelling in Engineering
 • Molecular Plant Science
 • Polar and Marine Sciences (POMOR)

 

University of Hamburg-PhD

 

 • Business, Economics and Social Sciences
 • Education
 • Humanities (in German only)
 • Mathematics, Informatics and Natural Sciences
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.