مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Iceland-Bachelor

 

Undergraduate Diplomas

 • English for Academic Purposes
 • French for Practical Purposes
 • German for Practical Purposes
 • Icelandic as a second language
 • Italian for Practical Purposes
 • Spanish for Practical Purposes

Undergraduate Programmes (BA)

 • Danish
 • English
 • German
 • Icelandic as a second language
 • International Studies in Education
 • Japanese Language and Culture
 • Spanish
 • Swedish

 

University of Iceland-Master

 

Featured graduate programmes always taught in English

 • Applied Inter American Studies
 • Environment and Natural Resources
 • Food Science
 • Inter American Studies
 • International Gender Studies
 • International Studies in Education
 • Literature, Culture and Media
 • LL.M. in Natural Resources and International Environmental Law
 • Marine Science (for 2018)
 • Medieval Icelandic Studies
 • Old Nordic Religon
 • Sociology - MA
 • Small States in Europe (Graduate Diploma)
 • Viking and Medieval Studies
 • West Nordic Studies

 

Social Sciences

 • LLM in Natural Resources Law and International Environmental Law - Always taught in English
 • Postgraduate Diploma in Small State Studies, Small States in Europe - Always taught in English
 • Old Nordic Religion, MA - Always taught in English
 • Sociology - MA - Always taught in English
 • West Nordic Studies, Governance and Sustainable Management

 

Interdisciplinary Graduate Studies

 • MA/MS in Environmental and Natural Resources - Always taught in English

 

Foreign Language Programmes

 • Applied Inter-American Studies
 • Applied Studies in German in Tourism and Communication
 • Danish
 • English
 • French Studies
 • German
 • Inter-American Studies
 • Nordic Studies
 • Spanish

Engineering and Natural Sciences

 • Aquatic Food Production -Safety and Quality (Nordic Master)
 • Biochemistry, MS
 • Bioengineering, MS
 • Bioinformatics, MS
 • Biology, MS
 • Chemistry, MS
 • Civil Engineering, MS
 • Computational Engineering, MS
 • Computer Science, MS
 • Electrical and Computer Engineering, MS
 • Environmental Engineering, MS
 • Geography, MS
 • Geology, MS
 • Geophysics, MS
 • Innovative and Sustainable Energy Engineering (Nordic Master)
 • Marine Ecosystems and Climate (Nordic Master)
 • Marine Science and Fisheries , MS
 • Mathematics, MS
 • Mechanical Engineering, MS
 • Physics, MS
 • Renewable Energy, MS
 • Software Engineering, MS
 • Tourism Studies, MS

 

Health Sciences

 • MS in Food Science - Always taught in English

 

Humanities

 • Applied Inter American Studies, MA - Always taught in English, French and/or Spanish
 • Inter American Studies, MA - Always taught in English, French and/or Spanish
 • Literature, Culture and Media MA
 • Medieval Icelandic Studies - MA - Always taught in English
 • Viking and Medieval Norse Studies, MA - Always taught in English

 

Education

 • International Studies in Education

 

University of Iceland-PhD

 

 • School of Health Sciences
 • School of Humanities
 • School of Social Sciences
 • School of Education
 • School of Engineering and Natural Sciences
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.