مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Liege-Bachelor

 

Bilingual or multilingual study programmes

 • Bachelor in Management (German/French)
 • Bilingual Bachelor's programme in Law
 • 555
 

 

University of Liege-Master

 

"Full English" programmes

 • Biomedical Sciences
 • Computer science
 • Electrical Engineering (Electronics)
 • Aerospace Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Computer Engineering
 • Physics Engineering
 • Space Sciences
 • Management Sciences, Business engineering, Economics
 • Advanced Master in European Law
 • Advanced Master in Nuclear Engineering
 • Advanced Master in Pedagogy in Higher Education
 • Advanced Master in Naval Architecture

 

Bilingual or multilingual study programmes

 • Geology and Mining Engineering
 • Civil Engineering
 • Chemical and Materials Engineering
 • Electro-Mechanical Engineering (Professional Focus in sustainable car technologies - full English)
 • Aerospace Engineering
 • Electrical Engineering (Professional Focus in sustainable car technologies - full English)
 • Physical Engineering
 • Biomedical Engineering

"Full English" programmes with international joint degrees - Erasmus Mundus

 • Functionalised Advanced Materials and Engineering
 • EMMC European Education in Advanced Ship Design
 • THRUST - Turbomachinery, aeromechanic University Training
 • Master international en Quaternaire et Préhistoire
 • EMJD International Doctoral School in Functional Materials for Energy, Information Technology and Health
 • Master's SUSCOS - Sustainable Steel Construction
 • Master's EMERALD - Master course in georesources engineering
 • Master's MER : European MSc in Marine Environment and Resources

 

Bilingual or multilingual study programmes

 • Multilingual Communication
 • Performing Arts, Professional Focus in Film and Audiovisual Studies (international program)
 • Law with Professional Focus in Interuniversity mobility
 • Advanced master's in European Law
 • Political Science, general
 • Anthropology (Professional focus in "Anthropologie des dynamiques sociales et du développement")
 • Mechanical Engineering (Professional Focus in sustainable car technologies - full English)

 

University of Liege-PhD

 

 • EMJD International Doctoral School in Functional Materials for Energy, Information Technology and Health
 • PhD NANOFAR - International Doctoral Programme in Nanomedicine and Pharmaceutical Innovation
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.