مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Limoges-Bachelor

 

Culture / Foreign Languages

 • European Studies

Business management / Banking

 • Diploma in business management

 

University of Limoges-Master

 

ICT

 • Architecture of Networks and Technologies Driven by Communications Circuits (ARTICC)
 • Electronics, Optics, Telecommunications (IXEO)
 • IT
 • Mathematics
 • Algorithms, Symbolic Calculation and Numerical Optimisation (ACSYON)
 • IT, Image Synthesis and Computer Graphics (ISICG)
 • Information Security and Cryptology (CRYPTIS)

 

International and European Criminal Law

 • International and European Criminal Law

 

Silver Economy

 • Auton’Hom-e (Autonomous Home)

Materials Science

 • Materials Science: High Performance Materials Engineering (IMHP)
 • Materials Science: Physical and Chemical Properties of High-Performance Materials (PCMHP)

 

Health

 • Neuroepidemiology and tropical parasitology

 

Culture / Foreign Languages

 • Foreign Languages Applied to Multicultural Management

 

Business management / Banking

 • Banking: Risks and Markets

 

University of Limoges-PhD

 

 • Environment and Ecology, Earth Sciences and the Universe
 • Health, Biological Sciences, Bioactive Molecules
 • Sciences and Materials, Mechanical and Power Engineering
 • Sciences and Systems, Mathematical and IT Engineering
 • Sciences of Language, Psychology, Cognition and Education
 • Humanities
 • Law and Political Science
 • Sciences of the Company, Territories, Economic and Management Sciences
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.