مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Lugano-Bachelor

 

 • Architecture
 • Informatics

 

Communication Sciences

 • New Media and Mass Communication
 • Corporate Communication
 • Public Communication

Economics

 • Economics
 • Finance
 • Business and Management

 

University of Lugano-Master

 

Architecture

 • Architecture

 

Economics

 • Banking and Finance
 • Economics and International Policies
 • Finance
 • Management
 • Economic Polic

 

Communication

 • Communication, Management & Health
 • Media Management
 • Cognitive Psychology in Health Communication
 • Master in Italian language, literature and culture

Economics and Communication

 • Corporate Communicatio
 • Financial Communication
 • International Tourism
 • Marketing
 • Public Management and Policy

 

Science in Informatics

 • Informatics
 • Artificial Intelligence
 • Computational Science
 • Cyber-Physical and Embedded Systems

 

Informatics and Economics

 • Management and Informatics
 • Financial Technology and Computing

 

University of Lugano-PhD

 

 • Architecture
 • Economics
 • Communication Sciences
 • Italian Language, Literature and Civilization
 • Informatics
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.