مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Milan-Bachelor

 

 • Political Sciences (3 years/with entrance examination) (first and second year held both in Italian and English) Curriculum "Politics and Economics" in English
 

 

University of Milan-Master

 

 • Economics and Finance
 • Economics and Political Science
 • Environmental and Food Economics
 • Industrial Chemistry
 • International Medical School (Single-cycle - 6 years/with entrance examination)
 • Sustainable Development
 • International Relations
 • Chemistry
 • Management of Human Resources and Labour studies
 • Medical Biotechnology and Molecular Medicine
 • Molecular Biology of the Cell
 • Molecular Biotechnologies and Bioinformatics
 • Safety Assessment of Xenobiotics and Biotechnological Products
 • Computer Science
 • Public and Corporate Communication
 • Law (Single-cycle - 5 years)

 

University of Milan-PhD

 

Humanities, Social Sciences and Law

 • Comparative, Private and Civil Procedural Law
 • Economics
 • Economic Sociology and Labour Studies
 • History, Culture, Social and Institutional Theories
 • Legal studies "Cesare Beccaria"
 • Linguistic, Literary and Intercultural Studies in European and Extra-European Perspectives
 • Literature, Arts and Environmental Heritage
 • Philosophy and Human Sciences
 • Political Studies
 • Public, International and European Union law
 • Sociology and Methodology of Social Research

 

Medicine and Healthcare

 • Clinical Experimental Medicine
 • Epidemiology, Environment and Public Health
 • Experimental Medicine and Medical Biotechnologies
 • Integrative Biomedical Research
 • Molecular and Translational Medicine
 • Nutritional Sciences
 • Oral Sciences
 • System Medicine

Science and Technology

 • Agriculture, Environment and Bioenergy
 • Biochemical Sciences
 • Chemistry
 • Computer Science
 • Earth Sciences
 • Environmental Sciences
 • Experimental and Clinical Pharmacological Sciences
 • Food Systems
 • Industrial Chemistry
 • Mathematical Sciences
 • Molecular and Cellular Biology
 • Pharmaceutical Sciences
 • Physics, Astrophysics and Applied Physics
 • Veterinary and Animal Science
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.