مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

The University of Oslo (UiO)-Bachelor

 

 

 • At this point in time, the University of Oslo only offers bachelor studies where Norwegian language proficiency is a prerequisite to be qualified for admission.
 

 

The University of Oslo (UiO)-Master

 

Information Technology and Informatics

 • Computational Science and Engineering
 • Informatics: Design, Use, Interaction
 • Informatics: Language and Communication
 • Informatics: Nanoelectronics and Robotics
 • Informatics: Programming and Networks
 • Informatics: Technical and Scientific Applications
 • Innovation and Entrepreneurship
 • Modelling and Data Analysis
 • Network and System Administration

 

Language and Literature

 • Asia and Middle East Studies
 • European Languages
 • Ibsen Studies
 • Linguistics and its Applications for a Multilingual Society
 • European and American Literature Studies
 • European Languages

 

Mathematics, Natural Science, and Technology

 • Astronomy
 • Biodiversity and systematics
 • Biology
 • Chemistry
 • Computational Science and Engineering
 • Geosciences
 • Informatics: Design, Use, Interaction
 • Informatics: Language and Communication
 • Informatics: Nanoelectronics and Robotics
 • Informatics: Programming and Networks
 • Informatics: Technical and Scientific Applications
 • Innovation and Entrepreneurship
 • Materials Science and Nanotechnology
 • Mathematics
 • Modelling and Data Analysis
 • Molecular Biosciences
 • Network and System Administration
 • Physics
 • The Physics of Geological Processes

 

Media Studies

 • Media Studies

 

Religion and Theology

 • Religion and Diversity: Conflict and Coexistence
 • Religious Roots of Europe

Education

 • Comparative and International Education
 • Educational Policies for Global Development
 • Higher Education
 • Special Needs Education

 

Esthetic Studies and Musicology

 • Gender Studies

 

Health and Medicine

 • European Master in Health Economics and Management
 • Health Economics, Policy and Management
 • International Community Health
 • Psychology

 

History, Philosophy, and Culture Studies

 • Asia and Middle East Studies
 • Development, Environment and Cultural Change
 • Ibsen Studies
 • Modern International and Transnational History
 • Peace and Conflict Studies
 • Philosophy
 • Religion and Diversity: Conflict and Coexistence
 • Theory and Practice of Human Rights
 • Viking and Medieval Norse Studies
 • Viking and Medieval Studies

 

Social Sciences and Psychology

 • Development, Environment and Cultural Change
 • Economics
 • Human Geography
 • International Community Health
 • Peace and Conflict Studies
 • Psychology
 • Theory and Practice of Human Rights
 • Development Geography
 • Economics
 • Environmental and Development Economics

 

Law, Economics, Leadership, and Administration

 • Economics
 • European Master in Health Economics and Management
 • Health Economics, Policy and Management
 • Information and Communication Technology Law
 • Innovation and Entrepreneurship
 • Maritime Law
 • North Sea Energy Law
 • Public International Law
 • Theory and Practice of Human Rights
 • Economics
 • Environmental and Development Economics

 

The University of Oslo (UiO)-PhD

 

 • The Faculty of Dentistry
 • the Faculty of Educational Sciences
 • The Faculty of Law
 • The Faculty of Mathematics and Natural Sciences
 • The Faculty of Theology
 • medicine and health sciences
 • Social Science
 • the Humanities
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.