مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

University of Tübingen-Bachelor

 

Bachelor Hauptfach

 • Anglistik / Amerikanistik
 • Computerlinguistik / Computational Linguistics
 • Interdisciplinary American Studies
 • Interdisziplinäre Amerikastudien
 • Interdisziplinäre Amerikastudien mit integriertem Auslandsjahr

Bachelor Nebenfach

 • Anglistik / Amerikanistik
 • Computerlinguistik / Computational Linguistics

 

University of Tübingen-Master

 

 • American Studies
 • Applied + Environmental Geoscience AEG
 • Astro and Particle Physics
 • Biochemistry
 • Biomedical Technologies
 • Comparative + Middle East Politics and Society (CMEPS)
 • Computerlinguistik / Computational Linguistics
 • Economics
 • Economics and Finance
 • English Linguistics
 • English Literatures and Cultures
 • Ethnologie/Social and Cultural Anthropology
 • European Economics
 • International Economics
 • Management and Economics
 • Mathematical Physics
 • Molekulare Medizin
 • Neuro- und Verhaltenswissenschaft
 • Neuronale Informationsverarbeitung
 • Zelluläre und Molekulare Neurowissenschaften

 

University of Tübingen-PhD

 

 • Experimentelle Medizin
 
 

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.