مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

عیدی ویژه متقاضیان دکتری!!! فقط و فقط تا 28 فروردین

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. تنها با یک قرارداد علاوه بر کشور ایتالیا، برای نروژ هم براتون اقدام می کنیم! عجله کنین...

Uppsala University-Accounting and Financial Management-Master

 

Course Name
Credits/ Year
RequirementTuition FeeApply
Management Control
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 90 credits in business studies and 15 credits in statistics.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 1. GMAT test result
 2. Higher education credits (maximum 285)
Students with a GMAT test result have priority.
Tuition fee paying students and non paying students are admitted on the same grounds but in different selection groups.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M2115 Application
Financial Management
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 90 credits in business studies and 15 credits in statistics.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 1. GMAT test result
 2. Higher education credits (maximum 285)
Students with a GMAT test result have priority.
Tuition fee paying students and non paying students are admitted on the same grounds but in different selection groups.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M2116 Application
Financial Accounting
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 90 credits in business studies and 15 credits in statistics.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 1. GMAT test result
 2. Higher education credits (maximum 285)
Students with a GMAT test result have priority.
Tuition fee paying students and non paying students are admitted on the same grounds but in different selection groups.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M2117 Application

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.