مرحله اول اخذ پذیرش:

بررسی مدارک تحصیلی شما

مرحله دوم اخذ پذیرش:

انتخاب رشته و دانشگاه شما

مرحله سوم اخذ پذیرش:

عقد قرارداد با مای زیما و استراحت

مرحله چهارم اخذ پذیرش:

بستن چمدان و پرواز به ایتالیا

بهترین سال زندگیتون مبارک

 

حتما، حتما، حتما این مطلب رو بخونین. شما به ما میگین امسال قصد دارین کجا تحصیل کنین؟ و ما هم تا حد امکان به شما کمک می کنیم به این هدف برسین

 

Uppsala University-Bachelor

 

ثبت نام رشته های کارشناسی در دانشگاه اوپسالای سوئد، از تاریخ 17 October 2016 شروع و تا تاریخ 16 January 2017 ادامه خواهد داشت. برای آگاهی از مدارک لازم، جدول زیر را مطالعه نمائید. در سوئد، همه دانشگاه ها از یک سایت واحد برای ثبت نام استفاده می کنند و به همین دلیل، هر رشته برای خود کدی دارد، در جدول زیر لینکی که برای ثبت نام هر رشته استفاده می شود، نیز قرار داده شده. اگر زمان ثبت نام باشد که براحتی می توانید ثبت نام کنید، در غیر این صورت در تاریخ های گفته شده برای ثبت نام اقدام کنید.

برای اطلاع از نحوه ثبت نام، و همچنین بورس های ارائه شده برای مقاطع مختلف در کشور سوئد، و یا سایر کشورها در مقطع کارشناسی به لینک های مربوطه مراجعه نمائید.

Course Name
Credits/ Year
RequirementTuition FeeApply
Game Design and Graphics
180/3
Requirements: Mathematics 2a/2b/2c, or Mathematics B

Selection: Final school grades (67 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (33 %)

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 55000

Tuition fee, total: SEK 330000
UU-K5124 Application
Game Design and Programming
180/3

Requirements: Mathematics 3c, or Mathematics D

Selection: Final school grades (67 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (33 %)

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 55000

Tuition fee, total: SEK 330000
UU-K5125 Application
Game Design and Project Management
180/3

Requirements: Mathematics 2a/2b/2c, or Mathematics B

Selection: Final school grades (67 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (33 %)

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 55000

Tuition fee, total: SEK 330000
UU-K5126 Application

 

Uppsala University-Master

 

معمولا تمامی رشته های مقطع ارشد، ثبت نام آنها از تاریخ 17 October 2016 شروع و تا تاریخ 16 January 2017 ادامه خواهد داشت. به همین دلیل در توضیحات زیر، تاریخ درج نشده است. برای سال های آتی نیز با چند روز تغییر، در همین تاریخ ها ثبت نام انجام خواهد شد.

برای اطلاع از بورس های اعلام شده در دانشگاه Uppsala به لینک های ارائه شده مراجعه کنید، و اگر علاقمندید تا از سایر بورس های اعلام شده در مقطع فوق لیسانس نیز اطلاع پیدا کنید به این لینک مراجعه نمائید.

All programmes are taught in English.

Science and Technology

Applied Biotechnology, 120 credits (Open for late application)
Bioinformatics, 120 credits (Open for late application)
Biology, 120 credits, specialisations: (Open for late application)
Cell and Molecular Biology
Ecology and Conservation
Limnology – Ecology and Environment of Inland Waters
Environmental Toxicology
Erasmus Mundus Master Programme in Evolution Biology (MEME)
Evolutionary Biology
Genetic and Molecular Plant Science
Immunology and Microbiology
Nabis - Nordic Master in Biodiversity and Systematics
Chemistry, 120 credits, specialisations: (Open for late application)
Analytical Chemistry
Bio and Nano Materials
Biochemistry
Chemical Biology
Chemistry for Renewable Energy
EACH - Excellence in Analytic Chemistry
Organic Chemistry
Physical Chemistry
Theoretical Chemistry
Computational Science, 120 credits (Open for late application)
Computer Science, 120 credits, specialisations: (Open for late application)
Computer Science
Concurrency and Parallel Programming
Sino-Swedish Master, Computer Science - Software Engineering
Earth Science, 120 credits, specialisations: (Open for late application)
European Palaeobiology Specialisation (Uppsala-Lille)
Geology
Hydrology/Hydrogeology
Palaeobiology
Physical Geography
Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINReM) - New!
Embedded Systems, 120 credits (Open for late application)
Industrial Management and Innovation, 120 credits (Open for late application)
Mathematics, 120 credits, specialisations: (Open for late application)
Applied Mathematics and Statistics
Financial Mathematics
Mathematics
Physics, 120 credits, specialisations: (Open for late application)
Astronomy and Space Physics
Energy Physics
Geophysics
Materials Physics
Materials Theory
Meteorology
Nuclear and Particle Physics
Theoretical Physics - Quantum Fields and Strings
Renewable Electricity Production, 120 credits (Open for late application)
Sustainable Development, 120 credits
Wind Power Project Management, 60 credits - Campus Gotland! (Open for late application)

Humanities and Social Sciences

Accounting and Financial Management, 120 credits, specialisations:
Financial Accounting - New!
Financial Management - New!
Management Control - New!
Business and Management, 120 credits, specialisations:
International Business - New!
Marketing - New!
Organisation - New!
Early Modern Studies, 120 credits (Open for late application)
Economics, 120 credits (Open for late application)
English, 120 credits (Open for late application)
Entrepreneurship, 60 credits
Euroculture, 120 credits
Global Environmental History, 120 credits (Open for late application)
Holocaust and Genocide Studies, 120 credits (Open for late application)
Humanitarian Action and Conflict, 60 credits (Open for late application)
Humanities, 120 credits, specialisations: (Open for late application)
Archaeology - Campus Gotland and Uppsala!
Cultural Anthropology
Cultural Heritage and Sustainability - New! Campus Gotland!
Musicology
Human-Computer Interaction, 120 credits (Open for late application)
Information Systems, 120 credits (Open for late application)
Intellectual Property Law, 60 credits (Open for late application)
International Humanitarian Action, 120 credits
International Tax Law and EU Tax Law, 60 credits (Open for late application)
Investment Treaty Arbitration, 60 credits (Open for late application)
Language Technology, 120 credits (Open for late application)
Peace and Conflict Studies, 120 credits
Political Science, 120 credits
Religion in Peace and Conflict, 120 credits - Distance learning! (Open for late application)
Scandinavian Studies, 120 credits (Open for late application)
Social Sciences, 120 credits, specialisation: (Open for late application)
Digital Media and Society
Sociology of Education, 120 credits
Statistics, 120 credits (Open for late application)
Sustainable Management, 60 credits - Campus Gotland! (Open for late application)

Medicine AND PHARMACY

Biomedicine, 120 credits (Open for late application)
Forensic Science, 120 credits (Open for late application)
Global Health, 120 credits (Open for late application)
Infection Biology, 120 credits (Open for late application)
Medical Nuclide Techniques, 120 credits (Open for late application)
Medical Research, 120 credits
Molecular Medicine, 120 credits (Open for late application)
Pharmaceutical Modelling, 120 credits (Open for late application)

Uppsala University-Science and Technology-Master

 

Course Name
Credits/ Year
RequirementTuition FeeApply
Applied Biotechnology
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be molecular biology, biology, biochemistry, bioinformatics, biotechnology, chemistry, medical technology/informatics, pharmacy or biophysics.
Also required is:
 • knowledge and practical experience of laboratory experiments in biology, and molecular biology: cell biology, molecular biology and molecular genetics corresponding to approximately 20 weeks of full-time studies (30 credits);
 • knowledge and practical experience of laboratory experiments in chemistry: general chemistry, organic chemistry and biochemistry corresponding to approximately 20 weeks full-time studies (30 credits);
 • knowledge of mathematics: algebra and analysis corresponding to approximately 10 weeks of full-time studies (15 credits);
 • and knowledge of computer science: good proficiency in use of computer software for word and simple calculations.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

Free EU/EEA
UU-M1120 Application
Bioinformatics
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • knowledge of mathematics (e.g. algebra, analysis, differential equations and mathematical statistics) corresponding to approximately 20 weeks of full-time studies (30 credits); and
 • knowledge of computer science and scientific computing (e.g. numerical analysis, algorithms, data structures and programming) corresponding to approximately 20 weeks of full-time studies (30 credits).
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

Free EU/EEA
UU-M1132 Application
Biology
120/2

این شاخه دارای زیر مجموعه های زیر می باشد و برای مشاهده اطلاعات لطفا کلیک نمائید

Cell and Molecular Biology
Ecology and Conservation
Limnology – Ecology and Environment of Inland Waters
Environmental Toxicology
Erasmus Mundus Master Programme in Evolution Biology (MEME)
Evolutionary Biology
Genetic and Molecular Plant Science
Immunology and Microbiology
Nabis - Nordic Master in Biodiversity and Systematics 
Chemistry
120/2

این شاخه دارای زیر مجموعه های زیر می باشد و برای مشاهده اطلاعات لطفا کلیک نمائید

Analytical Chemistry
Bio and Nano Materials
Biochemistry
Chemical Biology
Chemistry for Renewable Energy
EACH - Excellence in Analytic Chemistry
Organic Chemistry
Physical Chemistry
Theoretical Chemi

   
Computational Science
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be within science, engineering, mathematics or computer science.
Also required is:
 • 30 credits in mathematics, including algebra, linear algebra, calculus and vector calculus;
 • 5 credits in programming; and
 • 5 credits in numerical methods (numerical analysis or scientific computing.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

Free EU/EEA
UU-M1321 Application
Computer Science
120/2

این شاخه دارای زیر مجموعه های زیر می باشد و برای مشاهده اطلاعات لطفا کلیک نمائید

Computer Science
Concurrency and Parallel Programming
Sino-Swedish Master, Computer Science - Software Engineering

   
Earth Science
120/2

این شاخه دارای زیر مجموعه های زیر می باشد و برای مشاهده اطلاعات لطفا کلیک نمائید

European Palaeobiology Specialisation (Uppsala-Lille)
Geology
Hydrology/Hydrogeology
Palaeobiology
Physical Geography
Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINReM) - New!

   
Embedded Systems
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be engineering, mathematics or computer science.
Also required is:
 • 30 credits in mathematics; and
 • 30 credits in computer science, including courses in programming, computer architecture and operating systems.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

Free EU/EEA
UU-M1323 Application
Industrial Management and Innovation
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be engineering or technology.
Also required is 20 credits in mathematics.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

Free EU/EEA
UU-M1453 Application
Mathematics
120/2

این شاخه دارای زیر مجموعه های زیر می باشد و برای مشاهده اطلاعات لطفا کلیک نمائید

Applied Mathematics and Statistics
Financial Mathematics
Mathematics

   
Physics
120/2

این شاخه دارای زیر مجموعه های زیر می باشد و برای مشاهده اطلاعات لطفا کلیک نمائید

Astronomy and Space Physics
Energy Physics
Geophysics
Materials Physics
Materials Theory
Meteorology
Nuclear and Particle Physics
Theoretical Physics - Quantum Fields and Strings

   
Renewable Electricity Production
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 90 credits in electrical engineering including electric circuit theory, electromagnetism, electronics, power systems engineering and automatic control;
 • 30 credits in mathematics including linear algebra, scientific computing, mathematical statistics, transform methods and multivariable calculus;
 • practical experience of laboratory work and ability to use computer-based calculation tools, such as MATLAB, CAD (such as Solid Works) or FEM (such as COMSOL); and
 • a basic course in mechanics.
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

Free EU/EEA
UU-M1454 Application
Sustainable Development
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be within the natural sciences, technology, the social sciences, law or the humanities (with the exception of language studies).

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

Free EU/EEA
UU-M1610 Application
Wind Power Project Management
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be engineering, science or social science.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 145000

Free EU/EEA
UU-M1280 Application

Uppsala University-Medicine AND PHARMACY-Master

 

Course Name
Credits/ Year
RequirementTuition FeeApply
Biomedicine
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be in biomedicine, medicine, pharmacy, biology, or a similar field of study that gives relevant knowledge in cell and molecular biology, chemistry and biochemistry, pharmacology, physiology and neurobiology.
Also required is knowledge and practical experience of laboratory experiments in life sciences.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students with a Bachelor's degree or one-year Master's degree from a biomedicine programme have priority.
Selection among other applicants is based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • previous professional experiences.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M3252 Application
Forensic Science
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be in immunology, biomedicine, chemistry, biotechnology, biology, or a similar field of study that gives relevant knowledge in cell and molecular biology, chemistry and biochemistry.
Also required is knowledge and practical experience of laboratory experiments in life sciences.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies with emphasis on grades in relevant fields;
 • a statement of purpose; and
 • a summary in English (1-2 pages) of a degree project.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M3801 Application
Global Health
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be in medicine, nursing, nutrition, or similar fields relevant for international health.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • previous professional experience.
Please submit a CV.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000UU-M3556 Application
Infection Biology
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be in biology, (bio)medicine, biotechnology, pharmacy, pharmaceutical bioscience, (pharmaceutical) chemistry, medical science, agriculture, animal science, veterinary medicine, or a similar field of study, that gives relevant knowledge in cell biology, genetics (bio)chemistry and molecular biology.
Also required is knowledge and previous experience of laboratory work.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies with emphasis on grades in relevant fields;
 • a statement of purpose;
 • a summary in English (1-2 pages) of a degree project; and
 • experience of laboratory work.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M3350 Application
Medical Nuclide Techniques
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be medicine, pharmacy, physics, radiophysics, chemistry, biology, or a similar field of study.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M3900 Application
Medical Research
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be within the life sciences.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M3901 Application
Molecular Medicine
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be in biomedicine, medicine, pharmacy, engineering, biology, or a similar field of study that gives relevant knowledge in chemistry, biochemistry, cell and molecular biology and molecular genetics.
Also required is previous experience of laboratory work.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies with emphasis on grades in relevant fields;
 • a statement of purpose; and
 • a summary in English (1-2 pages) of a degree project.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M3830 Application
Pharmaceutical Modelling
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 90 credits in chemistry, biology, pharmacy, or a similar field of study.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

UU-M3173 Application

Uppsala University-Humanities and Social Sciences-Master

 

Course Name
Credits/ Year
RequirementTuition FeeApply
Accounting and Financial Management
120/2

این شاخه دارای زیر مجموعه های زیر می باشد و برای مشاهده اطلاعات لطفا کلیک نمائید

Financial Accounting - New!
Financial Management - New!
Management Control - New!

   
Business and Management
120/2

این شاخه دارای زیر مجموعه های زیر می باشد و برای مشاهده اطلاعات لطفا کلیک نمائید

International Business - New!
Marketing - New!
Organisation - New!

   
Early Modern Studies
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be within the humanities or social sciences.
Also required is 60 credits in historical studies.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on a total appraisal of quantity and quality of previous university studies.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000UU-M5027 Application
Economics
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 60 credits in economics and 15 credits in statistics (or closely related subject).

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on a total appraisal of quantity and quality of previous university studies, particularly in economics and statistics.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M2280 Application
English
120/2
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be English.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies;
 • a statement of purpose; and
 • the quality of the Bachelor's thesis/degree project.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M5055 Application
Entrepreneurship
60/1
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 1. GMAT test result
 2. Higher education credits (maximum 285)
Students with a GMAT test result have priority.
Tuition fee paying students and non paying students are admitted on the same grounds but in different selection groups.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 100000

UU-M2125 Application
Euroculture
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 92
 • Cambridge: CAE, CPE

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous undergraduate university studies;
 • a statement of purpose; and
 • two letters of recommendation.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

Application
Global Environmental History
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be within the Faculty of Arts, the Faculty of Social Sciences or the Faculty of Science and Technology.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on a total appraisal of quantity and quality of previous university studies.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M5005 Application
Holocaust and Genocide Studies
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be within the humanities or social sciences.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies;
 • a statement of purpose (1 page); and
 • two letters of recommendation.

pplication Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 72500

Tuition fee, total: SEK 290000

Free EU/EEA
UU-M5115 Application
Humanitarian Action and Conflict
60/1
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 100000

UU-M5510 Application
Humanities
120/2

این شاخه دارای زیر مجموعه های زیر می باشد و برای مشاهده اطلاعات لطفا کلیک نمائید

Archaeology - Campus Gotland and Uppsala!
Cultural Anthropology
Cultural Heritage and Sustainability - New! Campus Gotland!
Musicology

   
Human-Computer Interaction
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 30 credits in IT-related fields of study.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies;
 • a summary of previous thesis or other relevant work (1 page); and
 • a statement of purpose
 • .
Well documented knowledge of object-oriented programming techniques is considered an important merit.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 60000

Tuition fee, total: SEK 240000

UU-M2221 Application
Information Systems
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 90 credits in information systems or computer science or a similar field of study.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of previous academic studies with emphasis on grades and course work relevant to the programme; and
 • a statement of purpose.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 60000

Tuition fee, total: SEK 240000

UU-M2214 Application
Intellectual Property Law
60/1
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be Law or Legal Science.
Also required is 15 credits in intellectual property law, or equivalent, documented knowledge.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies;
 • CV;
 • a statement of purpose; and
 • two letters of recommendation.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 100000

UU-M2813 Application
International Humanitarian Action
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 93
 • Cambridge: CAE, CPE
Knowledge of other languages and practical experience in the area of humanitarian action are recommended.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous undergraduate university studies;
 • a statement of purpose (maximum 500 words);
 • two letters of recommendation; and
 • work experience (if any) in the field of international humanitarian action.
  Application
International Tax Law and EU Tax Law
60/1
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be Law or Legal Science.
Also required is 15 credits in tax law, or equivalent, documented knowledge.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies;
 • CV;
 • a statement of purpose; and
 • two letters of recommendation.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 100000

UU-M2811 Application
Investment Treaty Arbitration
60/1
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be Law or Legal Science.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies;
 • CV;
 • a statement of purpose; and
 • two letters of recommendation.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 100000

UU-M2812 Application
Language Technology
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 60 credits in language technology, computational linguistics, computer science, linguistics or a language subject.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies; and
 • a statement of purpose (1 page).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 60000

Tuition fee, total: SEK 240000

UU-M5206 Application
Peace and Conflict Studies
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 90 credits in peace and conflict studies or 90 credits in an adjacent relevant subject and 30 credits in peace and conflict studies or corresponding experience; and
 • documented written independent academic work (i.e. one or several academic essays or papers in English, Swedish, Danish or Norwegian, or translated into any of these languages).
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on the quality of previous university studies and relevance of previous studies. Special emphasis is placed on the quality of the degree project (the written independent academic work) in peace and conflict studies or equivalent.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M2482 Application
Political Science
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 90 credits in political science or corresponding knowledge; and
 • a Bachelor's thesis or similar independent academic work with at least 8000 words within political science or a corresponding area. ("Corresponding" includes studies in social sciences with extensive and distinct elements of political science. One or more essays can be included in the concept "independent academic work". The essays should be written in either English, Swedish, Norwegian or Danish or translated to one of these languages.)
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on a total appraisal of quantity and quality of previous university studies with emphasis on the quality of the Bachelor's thesis (or submitted independent work) and relevance of previous studies.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M2481 Application
Religion in Peace and Conflict
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be in theology/religious studies, the humanities or the social sciences and include an independent academic work of at least 15 credits in the main field of study.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Higher education credits

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M5519 Application
Scandinavian Studies
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university. The main field of study must be within the Faculty of Arts or Faculty of Social Sciences.
Also required is 60 credits in Scandinavian studies (Danish, Icelandic, Norwegian or Swedish language and culture).

Language requirements
Language proficiency to the level of Swedish 3 in the Swedish secondary school, or the equivalent in Danish or Norwegian.
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: All qualified applicants will be admitted.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M5065 Application
Social Sciences
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is:
 • 90 credits within the social sciences or a similar field of study; and
 • documented written independent academic work (i.e. one or several academic essays or papers).
Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies;
 • relevance of previous studies;
 • a proposal for a Master's thesis written in English;
 • a summary in English of the independent academic work or another academic text in English; and
 • a statement of purpose (1 page).
The highest ranked candidates will be interviewed on Skype before the final selection is made.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M2052 Application
Sociology of Education
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 90 credits in the humanities or social sciences.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies;
 • the relevance of previous studies;
 • the quality of the Bachelor's thesis or equivalent essay (c. 8000 words); and
 • a statement of purpose.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M4311 Application
Statistics
120/2
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 90 credits in statistics.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 • a total appraisal of quantity and quality of previous university studies with emphasis on grades in relevant fields and degree project (if any);
 • a summary in English (1-2 pages) of a previous degree project (if any); and
 • a statement of purpose (1-2 pages).

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 200000

UU-M2242 Application
Sustainable Management
60/1
Academic requirements
A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
Also required is 60 credits in business studies.

Language requirements
All applicants need to verify English language proficiency. This is normally attested by an internationally recognised test such as TOEFL or IELTS with the following minimum scores:
 • IELTS: an overall mark of 6.5 and no section below 5.5
 • TOEFL: Paper-based: Score of 4.5 (scale 1–6) in written test and a total score of 575. Internet-based: Score of 20 (scale 0–30) in written test and a total score of 90
 • Cambridge: CAE, CPE
Exemptions for students from certain countries.

Selection: Students are selected based on:

 1. GMAT test result
 2. Higher education credits (maximum 285)
Students with a GMAT test result have priority.
Tuition fee paying students and non paying students are admitted on the same grounds but in different selection groups.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 50000

Tuition fee, total: SEK 100000

UU-M2126 Application

 

Uppsala University-PhD

برای دوره دکترا در دانشگاه اوپسالا باید دنبال پوزیشن های خالی در این دانشگاه باشید. همچنین برای اطلاع از بورس های ارائه شده در مقطع دکتری نیز می توانید به لینک های ارائه شده مراجعه نمائید.

Read more about PhD studies:

PhD studies in Science and Technology

PhD studies in Medicine and Pharmacy

PhD studies in Humanities and Social Sciences

برای ثبت نظر خود، باید وارد سایت شوید.